ایران

 
 • بولتن
  بررسی جایگاه و اهمیت منطقه دریای خزر در امنیت انرژی ایران- مطالعات امنیت اقتصادی ۱۰۶
  ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه خزر هم از منابع انرژی قابل توجه و هم موقعیت ژئوپلیتیکی خاص برخوردار است. چالش‌های عمده‌ای از جمله عدم تعیین رژیم حقوقی، حضور بازیگران فرامنطقه‌ای، مسیرهای انتقال نفت و گاز و مسایل زیست‌محیطی در این منطقه وجود دارد که در صورت اتخاذ سیاست‌گذاری مناسب و دیپلماسی فعال و همسو از سوی وزارت نفت و وزارت خارجه، ایران می‌تواند خود را به هاب انرژی منطقه خزر تبدیل نماید. در این راستا تبیین راهبردهای اقتصادی برای حضور مؤثر در معادلات منطقه خزر می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را تقویت نماید.

   
 • بولتن
  نگاهی به عملکرد نظام بانکی ایران از منظر ثبات مالی بر پایه ۱۵ بانک فعال در بازار سرمایه-مطالعات امنیت اقتصادی شماره ۱۰۴
  ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  نظام بانکی در ایران از حیث شاخص‌های سلامت بانکی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و در صوت عدم توجه به چالش‌های موجود بیم آن می‌رود که اقتصاد ایران با پیامدهای ناشی از بروز بحران مالی روبه‌رو گردد. بروز بی‌ثباتی مالی (بانکی) در اقتصاد است نیز در نهایت ممکن است به بروز پدیده‌های اجتماعی و ملی نیز بینجامد.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی-۲۸
  ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به‌طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی‌بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  امنیت اقتصادی ۲۷
  ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به­طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی­بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

   
 • بولتن
  ارزیابی موفقیت بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی پایدار- مطالعات امنیت اقتصادی ۱۰۳
  ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  بخش کشاورزی با افزایش و بهبود کیفیت تولیدات مواد غذایی با اتکا به منابع تولید داخل می‌تواند در تحقق امنیت غذایی پایدار نقشی اساسی ایفا ‌کند. ارزیابی میزان موفقیت بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی پایدار در برنامه‌های توسعه نشان از آن دارد که به‌رغم تأکید‌های بسیار بر ضرورت خودکفایی در کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی در برنامه‌های توسعه، عملکرد‌ها با اهداف مورد نظر فاصله دارند.

   
 • کتاب
  سالنمای امنیت اقتصادی سال ۱۳۹۴ و چشم‌انداز سال ۱۳۹۵
  ۱۳۹۵/۰۳/۵ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  در سال 1394 شاهد رخداد اتفاق‌های گوناگون در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و.. بودیم. برای مثال دستیابی به توافق برجام در راستای رفع تحریم‌های ظالمانه غرب ابعاد مختلف اقتصاد و سیاست را تحت تأثیر قرار داد. این اقدام یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر امنیت اقتصادی در کشور بود که بدون شک آثار آن را در سال 1395 و حتی دوره‌های آتی شاهد خواهیم بود.

   
 • کتاب
  امنیت انرژی و آینده بازار جهانی انرژی( سناریو پردازی بر مبنای استراتژی بازیگران اصلی بازار انرژی)
  ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  در این کتاب ابتدا وضعیت اقتصادی کنونی و تحولات بخش انرژی کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، هند، ایران، عربستان و عراق، به همراه مناطق اصلی تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی از جمله خاورمیانه و اتحادیه اروپا به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، سناریوهای محتمل آینده بازار جهانی انرژی ترسیم و درجات وقوع هر یک از سناریوها براساس واقعیت‌های موجود مشخص شده است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند برای کارشناسان، تحلیلگران و سیاست‌گذاران حوزه انرژی و امنیت انرژی کشور مفید باشد.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  امنیت اقتصادی-۲۴
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به‌طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی‌بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

   
 • بولتن
  تحریم اقتصادی؛ آموزه‌ها و راهکارهایی برای آینده(مطالعات امنیت اقتصادی-۱۰۰)
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  از آنجا که تحریم‌های اقتصادی اعمال شده در سال‌های اخیر هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل کرده است، شایسته نیست که اجازه دهیم در آینده مشکلات مشابهی برای کشور ایجاد شود. ازاین‌رو، لازم است با بررسی راه‌های تأثیرگذاری تحریم‌‌ها بر اقتصاد ایران، از ضعف عملکرد اقتصادی خود در گذشته عبرت گرفته و با عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، امکان تکرار این نوع فشارهای اقتصادی را در آینده به حداقل برسانیم.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  امنیت اقتصادی-۲۳
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به‌طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی‌بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

   
12345...1020...

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز