ایران

 
 • بولتن
  بایسته های راهبردی مغفول در برنامه ششم توسعه (کشاورزی، آمایش سرزمین و گردشگری)(مطالعات امنیت اقتصادی-۹۹)
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  اکنون که نظام برنامه‌ریزی و تخصیص منابع در حال تدوین برنامه ششم توسعه با رویکرد به حداقل رساندن انحرافات حاصل در عملکرد برنامه‌های توسعه بوده و از‌این‌رو، برنامه ششم را مسأله‌‌محور تدوین کرده است، توجه برنامه‌ریزان به پاره‌ای از الزامات راهبردی در هر یک از مسأله‌های تدوین شده لازم به نظر می‌رسد. لذا در این مطالعه سعی شده است به پاره‌ای از بایسته‌های راهبردی مغفول در برنامه‌ ششم نظیر کشاورزی، آمایش سرزمین و گردشگری اشاره شود.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  امنیت اقتصادی-۲۲
  ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  ماهنامه امنیت اقتصادی با تکیه بر مطالعات بین رشته‌ای و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر متغیرها، امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

   
 • کتاب
  مشارکت عمومی – خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، یک راهنمای کلیدی برای سیاست‌گذاران
  ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  یکی از روش‌های بسیار مناسب برای برآورده ساختن نیاز جوامع مختلف در حوزه تأمین زیرساخت‌ها، استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی است و همان‌طور که از نام آن نیز مشخص است، این روش به دنبال استفاده از مشارکت بخش خصوصی در تأمین نیازهای زیرساختی جوامع است.
  روش مشارکت عمومی- خصوصی با وجود پیچیدگی‌های بالا در همراستا و هماهنگ کردن انگیزه‌های بخش خصوصی با منافع عمومی جامعه، نقاط قوت فراوانی نیز به همراه دارد و با تسهیل فرآیند ارایه خدمات زیرساختی در جوامع، به بهبود زیرساخت‌های موجود در یک جامعه و در نتیجه، تقویت توان تولیدی کشورها کمک شایانی می‌کند.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  امنیت اقتصادی-۲۱
  ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد

  ماهنامه امنیت اقتصادی با تکیه بر مطالعات بین رشته‌ای و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر متغیرها، امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

   
 • اینفوگرافی
  راهبرد‌های اقتصادی ایران پس از توافق هسته‌ای
  ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  توافق هسته‌ای و اجرای آن فرصت‌های مغتنمی برای اقتصاد کشورمان فراهم می‌کند. استفاده از این فرصت‌ها نیازمند شناخت فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از توافق هسته‌ای در دوره‌های زمانی مختلف است. این شناخت نقش مهمی در به کارگیری راهبردها برای استفاده حداکثری از توافق هسته‌ای فراهم میکند.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  امنیت اقتصادی-۲۰
  ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد

  ماهنامه امنیت اقتصادی با تکیه بر مطالعات بین رشته‌ای و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر متغیرها، امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

   
 • بولتن
  فرصت‌های راهبردی در روابط اقتصادی ایران و چین(مطالعات امنیت اقتصادی-۹۸)
  ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  با نگاهی به ویژگی‌های اقتصادی کشورهای ایران و چین در کنار توان‌ بالقوه دو کشور برای مشارکت و فعالیت در بازارهای مقابل و تأمین نیازهای یکدیگر و حضور فعال چین در سازمان‌های مهم بین‌المللی (مانند شورای امنیت و سازمان شانگهای)، گسترش و تقویت رابطه همکاری بین ایران و چین بسیار حائز اهمیت است. این رابطه همکاری در شرایط حاضر می‌تواند نه تنها نیازهای داخلی کشورمان را فراهم کند بلکه می‌تواند تحریک کننده چرخه اقتصادی کشور شود.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  امنیت اقتصادی-۱۹
  ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد

  ماهنامه امنیت اقتصادی با تکیه بر مطالعات بین رشته‌ای و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر متغیرها، امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  امنیت اقتصادی-۱۸
  ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد

  ماهنامه امنیت اقتصادی با تکیه بر مطالعات بین رشته‌ای و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر متغیرها، امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

   
 • بولتن
  فرصت‌های استفاده از مشارکت‌های عمومی – خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی در ایران-(مطالعات امنیت اقتصادی-۹۷)
  ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  استفاده از قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی علاوه بر اینکه می‌تواند از بار مالی طرح‌های عمرانی در بودجه عمومی دولت بکاهد، امکان استفاده از ظرفیت‌های فنی، اجرایی و مدیریتی بخش خصوصی را نیز فراهم می‌کند. از آنجا که حضور کارآمد بخش خصوصی به ارتقای کارآیی منجر خواهد شد، به‌کارگیری این قراردادها ظرفیت بهبود ارایه خدمات زیرساختی را در کشور دارد.

   
...23456...1020...

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز