نوعنرخ خریدنرخ فروش
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار20,369,03220,439,032