نوعنرخ خریدنرخ فروش
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار29,523,09430,023,094