امنیت اقتصادی-۲۲

ماهنامه تحلیلی مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

ماهنامه امنیت اقتصادی با تکیه بر مطالعات بین رشته‌ای و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر متغیرها، امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

 
 

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: اکبر برزگر

رئیس شورای سیاست گذاری: مصطفی آذری

پژوهشگران: محمد صیادی، حسین امیری، ‌یونس خدا‌پرست،‌ حبیب سهیلی،‌ هه‌ژار ابراهیم‌زادگان، اکبر برزگر، فرزانه صمدیان، زهرا مشفق

شماره ۲۲ دی ۱۳۹۴

قیمت ماهنامه: ۱۲۵۰۰ تومان

معرفی ماهنامه:

امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به­طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی­بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

الف- راهبرد

مشکلات و محدودیت‌های تحمیل شده برای ایران طی سال‌های اخیر باعث شد کشورمان بیشترین روابط را با چین داشته باشد. با توجه به جایگاه اقتصادی – سیاسی چین در عرصه بین‌المللی و روابط گسترده آن با ایران، مقاله اول بخش راهبرد به بررسی چشم‌انداز اقتصادی این کشور و تأثیراتی که می‌تواند بر اقتصاد و امنیت اقتصادی ایران داشته باشد، پرداخته است.

رقابت‌پذیری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که ارتباط تنگاتنگی با سایر متغیرهای اقتصادی دارد. برای دستیابی به این مهم لازم است برخی شرایط و اصولی در حوزه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری فراهم شود. مقاله دوم بخش راهبرد به بررسی الزام‌های راهبردی تقویت این شاخص در کشور پرداخته است.

در شرایط فعلی که اقدامات لازم برای تدوین برنامه ششم توسعه در حال انجام است، اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین برنامه کشور برای دستیابی به اهداف بلندمدت قلمداد می‌شود. ازاین‌رو مقاله سوم این بخش به بررسی راهبردهای برنامه‌ریزی و جایگاه آن در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

ب- هشدارها

موضوع قراردادهای جدید نفتی یکی مهم‌ترین موضوعاتی است که توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است. ازاین‌رو اولین مقاله بخش هشدار ابعاد مختلف این قراردادها را مورد بررسی قرار داده است.

هزینه بودجه خانوار به عنوان شاخص نشان دهنده وضعیت درآمدی و هزینه‌ای و جایگاه اقتصادی و رفاهی خانوارها است. شرایط ویژه اقتصادی طی سال‌های اخیر این شاخص را دستخوش تغییرات قابل توجهی کرده است. با توجه به اهمیت موضوع، دومین مقاله این بخش به واکاوی تغییرات این شاخص برای استان‌های مختلف در سطح کشور پرداخته است.

ج- تحلیل‌ها

آمار و اطلاعات موجود در اطلاعات هزینه و بودجه خانوار و به خصوص اطلاعات مربوط به سبد مصرفی خانوارها و تحولات آن، یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی است که نتایج سیاست‌گذاری‌های دولت بر رفاه خانوارها را نشان می‌دهدازاین‌رو مقاله اول بخش تحلیل، به بررسی تحولات سطح رفاهی خانوارهای شهری و روستایی در طول مدت بیش از یک دهه اخیر پرداخته است.

با توجه به تحولات رخ داده در شرایط اقتصادی منطقه بر اثر سیر نزولی قیمت نفت و توافق حاصل شده از مذاکرات هسته‌ای ایران، صندوق بین‌المللی پول اقدام به ارایه گزارشی از بررسی وضعیت منطقه کرده است. مقاله دوم بخش تحلیل به بررسی این گزارش و جنبه‌های مختلف آن پرداخته است.

دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز