شاخص‌سازی و سنجش جامع ابعاد مختلف ریسک امنیت انرژی ایران

پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر آبان 98
 

بدون شک امروزه، امنیت انرژی ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده که این موضوع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آتی را در ارتباط با انرژی برای اغلب کشورها با چالش‌های جدی مواجه کرده است. سیاست‌گذاری در حوزه انرژی در سال‌های اخیر به دنبال افزایش نقش انرژی و محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: شاخص‌سازی و سنجش جامع ابعاد مختلف ریسک امنیت انرژی ایران

تهیه و تدوین: پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

مشخصات نشر: تهران، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر‏‫، ۱۳۹۸

‏‫مشخصات ظاهری: ۳۶۲ ص

قیمت: ۶۰٫۰۰۰ تومان

چاپ نخست: آبان ۹۸

معرفی کتاب:

آگاهی از میزان و نوع آسیب‌پذیری و تهدیدهای امنیت اقتصادی کشور از زیربخش‌های مختلف انرژی بدون داشتن معیارهای کمی و قابل قبول که بتواند این مخاطرات و چالش‌ها را به بهترین وجه ممکن منعکس کند، ممکن نیست. در این بین، شاخص‌سازی ریسک‌های حوزه‌های مختلف مترتب بر امنیت انرژی، این امکان را برای سیاست‌گذار فراهم می‌سازد تا ضمن آگاهی از درجه و میزان آسیب‌پذیری کشور از مؤلفه‌ها و زیربخش‌های انرژی، در راستای ارتقای امنیت انرژی کشور، برای رفع یا کاهش آسیب‌پذیری حوزه شناسایی شده برنامه‌ریزی و اقدام کند. با عنایت به ملاحظات یادشده، این پژوهش با بررسی جامع ابعاد مختلف ریسک امنیت انرژی و بررسی سنجش شاخص‌های مختلف امنیت انرژی، به آسیب‌شناسی حوزه‌های پرریسک امنیت انرژی و تعیین میزان آسیب‌پذیری کشور در هریک از حوزه‌ها می‌پردازد و با ارایه شاخص ترکیبی جامع، امنیت انرژی ایران را مورد ارزیابی جامع قرار می‌دهد.

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع

فصل سوم: تحلیل وضعیت موجود و روند آتی حوزه انرژی ایران

فصل چهارم: روشنشناسی تحقیق

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج

فصل ششم: جمعبندی و نتیجهگیری

لینک دانلود خلاصه مدیریتی

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز