آسیب شناسی ساختار بازار مالی (بورس محور یا بانک محور)-۴۷

الهام خیربخش بولتن تحلیلی خرداد 1388 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

یکی از مهم ترین منابع و نهادهای تولید و فاعیت های اقتصادی، سرمایه یا به عبارتی منابع مالی است. بخشی از این منابع نالی از طریق صاحبان و سرمایه گذاران طرح های تولیدی تأمین و بخشی دیگر نیز از طریق بازارهای مالی تهیه و تدارک موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورده می شود.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: آسیب شناسی ساختار بازار مالی (بورس محور یا بانک محور)-۴۷

تدوین و گردآوری: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

پژوهشگر: الهام خیربخش

مشخصات نشر: تهران ، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، ۱۳۸۸‬‬

‏‫مشخصات ظاهری: ۶۲ ص‬‬

قیمت کتاب: ۳۵۰۰ تومان

معرفی کتاب:

نظام مالی هر کشور مانند رگ های بدن یک انسان است که وظیفه انتقال وجوه را از بخش های پس اندازکننده جامعه به بخش های تولیدی آن بر عهده دارد. یک نظام مالی کارا، نظامی است که بتواند با کمترین هزینه، بیشترین تجهیز و تخصیص منابع مالی را انجام دهد. چنانچه هر بخش از یک نظام مالی نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، هر کدام از بخش های اقتصادی کشور ممکن است صدمه ببینند . از حدود یک قرن پیش، بحث در مورد کارایی و مزیت نسبی تقویت بخش بانکی و بازار سهام آغاز شده است و نظریه هایی مختلفی در مورد برتری هر یک از سیستم های بانک محور و بازارمحور شکل گرفته است. طرفداران دیدگاه بانک محور استدلال می کنند که سیستم مالی بانک محور در کشورهایی که در مراحل اولیه رشد اقتصادی قرار دارند و فعالیت های بازار سرمایه به دلیل مهیا نبودن محیط قانونی و الزامات حقوقی به خوبی حمایت نمی شوند، می تواند مفیدتر از سیستم بازارمحور باشد. در حالی که در کشورهایی با سیستم قانونی و مقررات حسابداری ضعیف، بانک های پرقدرت می توانند شرکت ها را برای ارائه اطلاعات و پرداخت بدهی هایشان تحت فشار قرار دهند و باعث توسعه صنایع شوند.

طرفداران دیدگاه بازارمحور استدلال م ی کنند بازارهای سهام می توانند ناکارآمدی آسیب شناسی ساختار بازار مالی (بورس محور یا بانک محور) ذاتی بانک ها را کاهش داده و در نتیجه ، باعث تسهیل در تشکیل شرکت ها و سرمایه گذاری های جدید گردند . این آسانی در رابطه با شرکت ها و صنایع، سرمایه گذاری را جذاب تر کرده و به رشد اقتصاد سرعت میبخشد.

یافته های جدید دانشمندان علم اقتصاد نشان میدهد این بحث ها از درجه اعتبار ساقط است و بخش بانکی و بازارهای سرمایه (بازارهای سهام) یک کشور، دو جزء رقیب نیستند و نمی توانند جایگزین یکدیگر باشند. هر کدام از این بخش ها، وظایف و فلسفه وجودی خاص خود را دارند . برای مثال، بانک ها وظیفه تأمین وجوه کوتاه مدت مورد نیاز شرکت ها، و بازارهای سرمایه وظیفه تأمین مالی بلندمدت سرمایه گذاری واحدهای تولیدی را بر عهده دارند.

در حال حا ضر، هر دوی این وظایف در کشور ، به دلیل توسعه نیافتگی بازار سهام ، تنها بر عهده بخش بانکی است.

طرفداران دیدگاه قانونی نیز عقیده دارند که مهم ترین مسئله در ارتباط با بازارهای مالی، فراهم کردن محیطی قانونی است که در آن همه اجزای بازارهای مالی ؛ از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری یگرفته تا بازارهای سرمایه و سهام، بتوانند توسعه یابند و رشد کنند.

بررسی ها نشان می دهند بخش مالی کشور، هم از لحاظ کارایی بخش بانکی و هم از لحاظ کارایی بازارهای سهام، توسعه نیافته است و نمی تواند وظیفه انتقال وجوه از بخش های دارای مازاد نقدینگی به بخش های تولیدی را به خوبی انجام دهد.

تعداد فصول:

۱- سیستم تأمین مالی و کارکردهای آن

۲- وسعه سیستم مالی و رشد اقتصادی

۳- نظریات طرفداران دیدگاههای مالی مختلف

۴- تعریف شاخص های عملکردی نظا مهای مالی

۵- موانع گسترش و توسعه بخش مالی، به ویژه بازار سرمایه (بازار سهام)

۶- مروری بر تجربه کشورهای جهان

۷- مقایسه شاخص های نظام مالی و تعیین ساختار مالی ایران و چند کشور منتخب

۸- گسترش و توسعه بازارهای مالی در ایران؛ موانع و راهکارها

لینک دانلود

 

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز