برخی اولویت‌های پژوهشی گروه اقتصاد انرژی و محیط زیست مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد  عبارت‌ است از:

- تحولات بین‌المللی حوزه انرژی و گاز

-  واکاوی سیاست‌های انرژی بازیگران عمده عرضه و تقاضای بازار جهانی انرژی

-زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی

- انرژی‌های تجدید‌پذیرو امنیت انرژی کشور

پایان سند

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز